Projekotwanie ogrodzenia z PCV na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Stawianie plot z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Plot Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu oraz planowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy planowane plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane plotki PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements